skip to Main Content
Khaolaor ยาสมุนไพร อาหารเสริมจากธรรมชาติ สมุนไพรบริสุทธิ์ ผลิตด้วยเทคโนโลยีระดับโลก พัฒนาโดย ขาวละออ

การระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 3 เชื้อที่มีความรุนแรงมากและแพร่เชื้อได้เร็ว

โควิดที่ระบาดในครั้งที่ 1 และ 2 แตกต่างจากครั้งนี้ เนื่องจากเชื้อโรคได้มีการพัฒนาตัวเองให้สามารถเอาตัวรอดในสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้น แพร่พันธุ์ได้เร็วขึ้น จากรายงานสามารถแพร่ได้เร็วกว่าเดิม 1.7 เท่า บุคคลากรที่เกี่ยวข้องในกระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงความรุนแรงในครั้งนี้ และได้ประชาสัมพันธ์ให้เราท่านๆ ทั้งหลายได้โปรดดูแลตัวเอง โดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆ หลีกเสี่ยงสถานที่ๆ มีความเสี่ยง(ไม่จำเป็นอย่าไป) ถ้ามีอาการป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ อาจจะไม่ได้เป็นโควิด แต่อาจจะเกิดอาการไอ เจ็บ คอ ทั่วไป ให้ดูแลตนเองเปรียบเสมือนโควิด สวมหน้ากากตลอดเวลาแม้จะอยู่ในบ้าน เพื่อไม่แพร่เชื้อหรือเพิ่มความเสี่ยงในบ้าน ซึ่งตรงนี้ส่วนตัวคิดว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีและควรนำไปปฏิบัติสำหรับโรคที่เกิดกับระบบทางเดินหายใจตลอดไป

จากภาพข่าววันที่ 23 เมษายน 2564 มีครอบครัวผู้สูงอายุติดโควิดกันทั้งบ้าน จะพบว่าเป็นการติดโควิดกันในครอบครัวที่เกิดจากการติดจากภายนอกแล้วมาแพร่เชื้อในครอบครัวกันเอง ถ้าเราจับหลักของการระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจก็จะพบว่า ในบ้านที่เรามองว่าเป็นที่ปลอดภัยที่สุด แต่ถ้าคนในบ้านไปในสถานที่เสี่ยงแล้วไม่ได้ป้องกัน พอกลับมาที่บ้านก็จะทำให้บ้านที่ปลอดภัยที่สุดกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อที่อันตรายมาก เพราะทุกคนจะขาดการป้องกันเพราะคำว่าคนในบ้านไม่อันตราย อาจจะเกิดจากการมองไ่ม่เห็นเชื้อโรคด้วยตาเปล่า ไม่เหมือนกับหนูหรือแมลงสาบที่เมื่อเราเห็นเราจะตระหนักถึงโรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับเรา

ตอนนี้หลายครอบครัวเริ่มตระหนักถึงความรุนแรงในการระบาดและความรุนแรงของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดความวิตกกังวลมากมาย ในหลายครอบครัวมีผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน ที่มีความเสี่ยงถ้าติดโควิดและจะมีอันตรายถึงกับชีวิตได้

ที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และอยากให้ดูแลตัวเองให้ดีที่สุด เพราะตอนนี้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่เต็มที่แล้ว การดูแลผู้ป่วยที่มากมายอาจจะทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ยังมีการระบาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เรามาดูแลสุขภาพกันเบื้องต้น ด้วยวิธีง่ายๆ กันดีกว่าไหม ลองดูจากตารางการสังเกตุตนเองด้วยตนเองครับ

จากตารางข้างต้นถ้าเราเจ็บป่วยทั่วไปก็สามารถดูแลสุขภาพของเราเองได้โดยไม่ต้องไปพบแพทย์ ลดภาระการทำงานของแพทย์ เพราะอาการเจ็บป่วยโดยทั่วไปร่างกายสามารถจัดการได้เพียงแค่เราดูแลสุขภาพให้ดีร่างกายก็จะฟื้นตัวไว

ผู้เขียนหวังว่าข้อมูลที่ได้เขียนขึ้นมาอาจจะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะปลอดภัยจากโควิดทุกคน

ข้อมูลจาก… พท.ว.วิชาญ ลภาไพโรจน์

Back To Top
error: Content is protected !!