skip to Main Content
Khaolaor ยาสมุนไพร อาหารเสริมจากธรรมชาติ สมุนไพรบริสุทธิ์ ผลิตด้วยเทคโนโลยีระดับโลก พัฒนาโดย ขาวละออ

ในหลายประเทศมีการวิจัยสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อเป็นการแพทย์ทางเลือก ร่วมรักษาโรคโควิด-19 กับแผนปัจจุบันประเทศไทย.โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เริ่มมีศึกษาค้นคว้าสมุนไพรตั้งแต่มกราคม 2563 จากการทบทวนงานวิจัยพบว่า ฟ้าทะลายโจร

1. เป็นยาที่สามารถต้านไวรัสในแบบกว้าง

2. กระตุ้นภูมิคุ้มกัน

3. มีฤทธิ์ต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการร่วมรักษาโควิด-19

ฟ้าทะลายโจรมีผลกับโควิด-19 จริงหรือไม่

สารสกัดแอนโดรกราโฟไลด์ในฟ้าทะลายโจร สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ แต่ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้

แนวทางการใช้ฟ้าทะลายโจรสามารถใช้เพื่อบรรเทาอาการความรุนแรงของผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19ได้แต่ไม่ควรทานเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

ลักษณะผู้ป่วย

1.ผู้ที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 แต่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย แต่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงหรือมีโรคประจำตัว

ขนาดรับประทาน

แอนโดรกราโฟไลด์ 180 มิลลิกรัมต่อวัน โดยรับประทานก่อนอาหารเช้า กลางวัน เย็น ครั้งละ 60 มิลลิกรัม ติดต่อกัน 5 วัน

2.ผู้ที่ไม่ทราบว่าติดเชื้อหรือไม่ แต่มีอาการเหมือนไข้หวัดใหญ่ คือมีไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือจมูกไม่ได้กลิ่น

ขนาดรับประทานแอนโดรกราโฟไลด์ 60 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งควรทานตามฉลากของแต่ละบริษัทผู้ผลิตยา เพราะมีกระบวนการสกัดที่แตกต่างกัน

หมายเหตุผู้ป่วยโควิด-19 ที่รับการรักษาในร.พ.จะมี guideline การรักษาอยู่แล้วว่าเมื่อไรควรได้ฟ้าทะลายโจรถ้ารับประทานมากไปหรือทานผิด จะเป็นผลเสียมากกว่าผลดี

ข้อห้ามในการรับประทานฟ้าทะลายโจร

1. โรคตับ

2. โรคไต

3. โรคความดันโลหิตสูงที่ทานยาลดความดันอยู่

4. สตรีมีครรภ์

5. สตรีมีแผนจะให้นมบุตรซึ่งควรปรึกษาแพทย์แผนไทยก่อนรับประทาน

ที่มา วีดีทัศน์ (นาที 24.48 – 29.20 น.)จากงานพิธีมอบสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อนำไปใช้สำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ระบาดทุกจังหวัด22 เมษายน 2564

https://fb.watch/50Fbvo_9eU/

Back To Top
error: Content is protected !!