skip to Main Content
Khaolaor ยาสมุนไพร อาหารเสริมจากธรรมชาติ สมุนไพรบริสุทธิ์ ผลิตด้วยเทคโนโลยีระดับโลก พัฒนาโดย ขาวละออ

ระบบการไหลเวียนโลหิต ที่คอยส่งออกซิเจน และสารอาหารเข้าสู่ร่างกาย เมื่อเลือดไหลเวียนไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายก็จะลดการไหลเวียนโลหิตที่ไม่ดีได้ และมันก็เป็นเรื่องธรรมดามากที่เรามักมีปัญหากับการไหลเวียนเลือดบริเวณแขนและขา ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และปัญหาการแข็งตัวของเลือด

อาการที่เกิดจากการไหลเวียนโลหิตไม่ดีจะทำให้คุณรู้สึกชา สั่น ปวดแขนขา และปวดกล้ามเนื้อ ถ้าปล่อยไว้ไม่ได้รับการรักษา การไหลเวียนเลือดและคราบจุลินทรีย์ในหลอดเลือดแดงจะสามารถนำไปสู่ความรุนแรงที่มากขึ้น อย่างเช่น โรคหลอดเลือดสมองหรือหัวใจวายได้ เพื่อให้แน่ใจว่าการไหลเวียนเลือดจะมีการส่งออกซิเจนและสารอาหารไปทั่วร่างกายและของเสียก็จะถูกขับออก มันจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่คุณต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้มีค่า pH ที่สมดุล เพื่อให้อุณภูมิของร่างกายคงที่ และป้องกันอันตรายจากจุลินทรีย์

ขอบคุณข้อมูลจาก : linetoday

Back To Top
error: Content is protected !!