skip to Main Content
Khaolaor ยาสมุนไพร อาหารเสริมจากธรรมชาติ สมุนไพรบริสุทธิ์ ผลิตด้วยเทคโนโลยีระดับโลก พัฒนาโดย ขาวละออ

ไวรัสโคโรนา หรือ โรคปอดอักเสบ

เชื่อไวรัสโคโรนาระบาดจากประเทศจีน เมืองอู่ฮั่น

อาการ : ไวรัสโคโรนา มีระยะฟักตัวประมาณ 2-14 วัน

 

อาการที่สังเกตได้

  • มีไข้สูง
  • มีน้ำมูก
  • มีอาการไอและเจ็บคอ
  • มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เหนื่อยและหอบ

 

วีธีปฏิบัติตัวและป้องกัน

  • หมั่นล้างมือให้สะอาด
  • หากมีอาการป่วยมีไข้สูง ไอและมีน้ำมูกควรรีบไปพบเเพทย์ 
  • หลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมชน หรือที่ที่มีคนพลุกพล่าน
  • ควรสวมหน้ากากอนามัยอย่างสม่ำเสมอ
  • หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล และมีเสมหะ
  • ควรปิดปาก และจมูกเวลาไอหรือจาม

ขอบคุณข้อมูลจาก : Little Monster

 

Back To Top
error: Content is protected !!