skip to Main Content
Khaolaor ยาสมุนไพร อาหารเสริมจากธรรมชาติ สมุนไพรบริสุทธิ์ ผลิตด้วยเทคโนโลยีระดับโลก พัฒนาโดย ขาวละออ

สมุนไพรของขาวละออโด่งดังมากในอดีตที่ผ่านมาในเรื่องตัวยาขับ พยาธิ ยากวาดลิ้น ทั้งมีการพัฒนาสินค้าอื่นๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยมี ทายาทสืบทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไว้เป็นอย่างดี ด้วยการวิจัยและพัฒนา ให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกมาโดยตลอด ทำให้กลายเป็น มาตรฐานสมุนไพรสกัด และอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นผู้นำด้านยากระเทียมที่มีคุณภาพสูง ซึ่งพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตด้วยตัวเอง เป็นที่ยอมรับของ นักวิชาการและบุคลากรทางการแพทย์

ในปี 2531 ขาวละออเภสัชเริ่มแนะนำกระเทียมเม็ดแคปซูลสู่ท้องตลาดเป็นรายแรกๆของประเทศ ไทยภายใต้ชื่ออิมมิวนีท้อป พร้อมส่งลงสู่ตลาดเป็นกระเทียมสกัดชนิดแคปซูล ซึ่งในปีนั้นเองได้รับรางวัล ASIAN HITECH AWARD 1998 จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งยังได้รับเลือกจากสถาบัน GIZ สนับสนุนขาวละออเภสัชส่งผู้เชี่ยวชาญร่วมพัฒนา เพื่อพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐานโลก

ตลอดเวลากว่า 84 ปีที่ผ่านมายังคงเน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารธรรมชาติมากที่สุด และมีบุคลากรที่มีความชำนาญในระดับปริญญาโทดูแลการผลิตและคุณภาพ และที่สำคัญสามารถพัฒนาเผยแพร่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ผ่านช่องทางจำหน่ายทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างประสบความสำเร็จ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน การตลาด – 19/01/2543

Back To Top
error: Content is protected !!