skip to Main Content
Khaolaor อาหารเสริมจากธรรมชาติ สมุนไพรบริสุทธิ์ ผลิตด้วยเทคโนโลยีระดับโลก พัฒนาโดย ขาวละออ

“ตำนานคุณภาพ”
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติ Khaolaor Hlong ในการแพทย์แผนไทยเพราะในระหว่างการบวชของเขาเขาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ทางการแพทย์ด้วยการแพทย์แผนไทยจำนวนมาก หลังจากนั้นใน ค.ศ. 1930 เขาได้ก่อตั้งธุรกิจของเขาที่ชื่อ”Khaolaor โอสถ”ในบำรุงเมืองใกล้ Mansri Cross

เมื่อพ่อแม่ของลุงเขาเก็บไข่ต่อธุรกิจชื่อของมันได้ถูกเปลี่ยนไปเป็น”ขาวละออ เภสัช”จนถึงขณะนี้ ผมเป็นรุ่นที่สาม ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลชื่อ”Khaolaor ห้องปฏิบัติการ”สำหรับแม่ม้ากว่า 72 ปีจนถึงขณะนี้ผมคิดว่าเราได้ทำเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับ สมุนไพรจากรุ่นสู่รุ่นแตกต่างกันเพียงมีคุณภาพสูงขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปี 1989, Khaolaor ห้องปฏิบัติการได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ที่มีการรวมกันความรู้สมุนไพรไทยแบบดั้งเดิมและกระบวนการผลิตที่ทันสมัยภายใต้ 3 หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ เป็นมาตรฐานเพื่อให้ปริมาณส่วนผสมสำคัญทุกครั้งที่สม่ำเสมอในการผลิต ความปลอดภัยในการจะมีความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ประสิทธิภาพในการรักษาประสิทธิภาพสูงขึ้นของการบรรเทาอาการที่สูงขึ้น

[seed_social]
Back To Top
error: Content is protected !!