skip to Main Content
Khaolaor ยาสมุนไพร อาหารเสริมจากธรรมชาติ สมุนไพรบริสุทธิ์ ผลิตด้วยเทคโนโลยีระดับโลก พัฒนาโดย ขาวละออ

เมื่อนึกถึงสมุนไพรที่สามารถทานได้ทั้งในด้านรักษาและบำรุงร่างกาย ซึ่งสามารถทานเพื่อบำรุงร่างกายได้ ถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นโรค คือ สมุนไพรที่มีสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะ ช่วยบำรุงร่างกายและระบบต่างๆ ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้ดี ทำให้ร่างกายทำงานอย่างสมดุล

“ยาอายุวัฒนะ” คำนี้เปรียบเสมือนยาที่ช่วยให้อายุยืนยาว ร่างกายแข็งแรง และคืนความเป็นหนุ่มสาวอีกครั้ง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมนุษย์ย่อมแก่ไปตามวัย แต่ก็มียาสมุนไพรที่ช่วยต้านความเสื่อมชรา หรือที่เรียกว่า antioxidant และช่วยบำรุงร่างกายให้ร่างกายแข็งแรงต่อสู้กับโรคภัยได้

ในทางการแพทย์อายุรเวทของอินเดีย ยาที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจะเรียกว่า ระสายานะ (Rasayana) อายุรเวทมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญ คือ การธำรงรักษาความมีสุขภาพดี โดยสมุนไพรที่มีส่วนในประเทศไทยก็มีสมุนไพรที่มีสรรพคุณคล้ายโสมของจีน นั่นก็คือ กระชายดำ ซึ่งจัดเป็นพืชที่อยู่ในตระกูลเดียวกับขิง มีลักษณะที่เป็นเหง้าคล้ายกัน ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งกันจนคุ้นเคยว่า “โสมไทย” หรือ “โสมกระชายดำ”

แม้คนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้ถึงประโยชน์ที่หลากหลายกระชายดำมากนัก แต่เมื่อพูดชื่อสมุนไพรกระชายดำ ก็ถือว่าเป็นพืชสมุนไพรที่มีชื่อคุ้นหูใครหลายๆ คน เพราะที่จริงแล้วพืชชนิดนี้อยู่ในเมนูอาหารบ้านเราอย่างหลากหลาย เป็นสมุนไพรใกล้ตัว อีกทั้งยังเป็นสมุนไพรที่ช่วยบำรุงและรักษาโรคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีงานวิจัยเพิ่มขึ้นมากมายในปัจจุบัน

สมุนไพร “กระชายดำ” คืออะไร?

สมุนไพรกระชายดำ มีชื่อวิทยาศาสตร์ Kaempferia parviflora Wallich. Ex Banker อยู่ในวงศ์ ZINGBERACEAE เป็นพืชในวงศ์เดียวกับกระชาย ข่า ขิง และขมิ้น มีลักษณะเหง้าคล้ายขิง แต่เนื้อในมีสีออกม่วงดำ มีชื่ออื่นๆ และชื่อตามท้องถิ่น ได้แก่ กระชายม่วง, ว่านเพชรดำ, ขิงทราย(มหาสารคาม), ว่านจังงัง, ว่านพญานกยูง, ว่านกั้นบัง, ว่านกำบังภัย, กะแอน, ระแอน(ภาคเหนือ) ปัจจุบันมีการปลูกทั่วทุกภูมิภาคของไทย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้กระชายดำเป็นหนึ่งในสมุนไพร 5 ตัว ที่เป็นโปรดักส์แชมเปียนในปี 2556

สรรพคุณทางยาของ “กระชายดำ”

สรรพคุณในตำรายาไทยของกระชายดำ ระบุว่า ใช้เหง้า มีรสเผ็ดร้อน ขมหอม ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ แก้แผลในปาก ขับลม แก้บิด แก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ ช่วยบำรุงกำลัง แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย แก้ปวดข้อ ช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดี เป็นยาอายุวัฒนะ บำรุงกาม แก้กามตายด้าน เป็นสมุนไพรไทยที่โดดเด่นเรื่องเพิ่มสมรรถภาพและมีสรรพคุณเพิ่มฮอร์โมนเพศ โดยเฉพาะเพศชาย มีคุณสมบัติคล้ายโสม จึงได้ฉายาว่า “โสมไทย” หรือ Viagra of Thailand

ปัจจุบันมีการศึกษาเกี่ยวกับกระชายดำมากมาย โดยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้ระบุเอาไว้ว่า “กระชายดำ” มีฤทธิ์ต้านจุลชีพซึ่งก็คือสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากๆ จำพวกแบคทีเรีย หรือแม้แต่ไวรัส ช่วยต้านทานการอักเสบเทียบได้กับยาหลายๆ ชนิด เช่น แอสไพริน อินโดเมธาซิน และเพรดนิซิโลน นอกจากน้ียังมีฤทธ์ิต้านอักเสบ ขยายหลอดเลือดแดง และลดภาวะการบาดเจ็บท่ี แสดงออกทางระบบประสาท(Neurologicalbehaviordeficit)และลดปริมาณเน้ือตายของสมอง(infarctvolume)อีกด้วย

ประโยชน์ด้านอื่นๆ ของ “กระชายดำ”

กระชายดำ ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศชาย

จุลสารข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่าสารสกัดเอทานอลที่ได้จากเหง้ากระชายดำ มีผลทำให้พฤติกรรมทางเพศของสัตว์ที่เข้ารับการทดลองดีขึ้น ซึ่งจะเข้าไปช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะเพศ ออกฤทธิ์ยับยั้งการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบองคชาต กล้ามเนื้อเกิดการคลายตัว ทำให้เลือดสามารถไหลเวียนเข้าสู่อวัยวะเพศได้ดี การแข็งตัวของอวัยวะเพศจึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากการทดลองการศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครเพศชายที่มีสุขภาพดี อายุเฉลี่ย 65.05±3.5 ปี ที่รับประทานแคปซูลสารสกัดเอทานอลจากกระชายดำ ขนาด 25 และ 90 มก./วัน เป็นเวลา 2 เดือน พบว่าสารสกัด ขนาด 90 มก./วัน พบว่า มีผลเพิ่มการตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางเพศ (erotic stimuli) ของอาสาสมัครได้ รวมทั้งเพิ่มขนาดและความยาวขององคชาติ ลดระยะเวลาในการหลั่งน้ำกาม และเพิ่มความพึงพอใจต่อการแข็งตัว (erection satisfaction) และผลยังคงอยู่จนถึง 2 เดือนที่ได้รับสารสกัดอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อหยุดให้สารสกัดก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่แคปซูลกระชายดำสกัดไม่มีผลต่อระดับของฮอร์โมน testosterone, FSH, LH, cortisol และ prolactin จึงเห็นได้ว่า กระชายดำมีฤทธิ์ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้

กระชายดำ ช่วยบำรุงสุขภาพเพศหญิง

กระชายดำ นอกจากจะมีสรรพคุณที่โดดเด่นด้านสมรรถภาพเพศชายแล้ว ในตำรายาสมุนไพรไทยได้ระบุเอาไว้ว่า กระชายดำ สามารถใช้รักษาอาการมดลูกหย่อน ช่วยบำรุงเลือดในสตรี ทำให้โลหิตหมุนเวียนได้ขึ้น แก้ตกขาว ช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติ ลดอาการปวดท้องเมื่อมีประจำเดือน อีกทั้งยังมีส่วนบำรุงให้ผิวพรรณผุดผ่องได้

โดยในกระชายดำมีสารออกฤทธิ์ 5,7-ไดเมธิกซีฟลาโวน (5,7-DMF) ที่แยกจากเหง้ากระชายดำ มีฤทธิ์ต้านการอักเสบที่เปรียบเทียบได้กับยาต้านการอักเสบที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น ไฮโดรคอร์ติโซน แอสไพริน ฯลฯ และพบว่าสาร 5,7-ไดเมธิกซีฟลาโวนนี้ ยังมีฤทธิ์ยับยั้งการเกิด exudation และการสร้าง prstaglandin ที่เป็นสาเหตุของการเกิดอาการปวดมดลูกจากโรคต่างๆ ที่เกิดกับมดลูกได้ ที่สำคัญยังช่วยปรับฮอร์โมนซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการมดลูกหย่อนในสตรีวัยทอง เมื่อรับประทานคู่กับว่านชักมดลูกจะเห็นผลได้ดีมากขึ้น

กระชายดำ ช่วยบำรุงระบบไหลเวียนเลือด ช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน

ข้อมูลในงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ระบุเอาไว้ว่า เมื่อหนูขาวที่เหนี่ยวนำให้เป็นโรคหลอดเลือดสมองอุดตันได้กินกระชายดำเข้าไปในปริมาณ 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ต่อเนื่องเป็นเวลา 2 สัปดาห์ อาการอ่อนแรงที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าเป็นความผิดปกติของระบบประสาทก็ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณเนื้อตายของสมองที่เกิดจากการขาดเลือดได้เป็นอย่างดี

กระชายดำช่วยลดอาการปวดเมื่อย

ตามตำรายาแผนโบราณ กระชายดำมีคุณสมบัติแก้ปวดเมื่อย เหนื่อยหอบ บำรุงหัวใจ สามารถใช้ทานเมื่อปวดเมื่อยหรือเหนื่อยล้าจากการทำงานได้ โดยมีการนำมาใช้ทั้งภายนอกและภายใน อีกทั้งยังปรากฏในตำรับพระโอสถพระนารายณ์ คือ 58 ยาทาพระเส้น

ในส่วนของ “ยาทาพระเส้น” เป็นตำรับยาชนานที่ 58 ของตำรายาพระโอสถพระนารายณ์ ซึ่งเป็นยาน้ำใช้ทาบริเวณที่มีอาการของโรค โดยมีสรรพคุณสำหรับทาแก้เส้นที่ผิดปกติ แก้ลมอัมพาต แก้ลมปัตคาด แก้ตะคริว แก้จับโปง แก้เมื่อยขบทั้งหลาย ยาขนานนี้มีตัวยา 13 ชนิด ได้แก่ พริกไทย กระชาย ข่า หอม กระเทียม มหาหิงคุ์ ยาดำ อย่างละ 1 ส่วน ตะไคร้หอม ใบขี้เหล็ก ใบตองแตก ใบมะขาม ใบเลี่ยน อย่างละ 4 ส่วน ใบมะคำไก่ 16 ส่วน โดยใช้เหล้าขาว หรือน้ำส้มสายชูเป็นกระสายยา

กระชายดำกับสมรรถภาพทางร่างกายในผู้สูงอายุ

กระชายดำเป็นสมุนไพรที่ใช้กันมากและนิยมใช้กันมานานในกลุ่มของผู้สูงอายุ จึงมีการศึกษาและการทดสอบในผู้สูงอายุราว 45 คน โดยให้ทานยาที่ทำจากสารสกัดกระชายดำเป็นเวลากว่า 2 เดือน เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสมรรถภาพทางร่างกาย และวัดผลด้วยการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การวัดแรงบีบมือ กระวัดระยะทางที่เดินได้ในช่วงเวลาที่กำหนด การสลับลุกนั่งในช่วงสั้นๆ เป็นต้น พบว่ากระชายดำช่วยเพิ่มระดับความแข็งแรงของร่างกายผู้สูงอายุได้อย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งช่วยลดภาวะเครียดที่เป็นผลกระทบมาจากการที่อนุมูลอิสระเข้าไปทำลายระบบต่างๆ ของร่างกายได้อีกด้วย

กระชายดำ ช่วยบำรุงกำลังให้นักกีฬา

กระชายดำส่วนใหญ่ผู้คนมักนึกถึงในแง่ของสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งการที่กระชายดำมีผลช่วยในด้านของสมรรถภาพเพศของกระชายดำนั้นเกิดจากการที่กระชายดำมีส่วนช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนเลือด ช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ดีขึ้น ซึ่งในด้านระบบไหลเวียนเลือดนี้ก็เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่จำเป็นในส่วนของร่างกายนักกีฬา เพราะนักกีฬาที่มีความแข็งแรง มีประสิทธิภาพและความสามารถทางร่างกายสูงๆ มักมีระบบการไหลเวียนของเลือดที่ดีมากด้วยเช่นกัน

ผศ.ดร.สมบัติ อ่อนศิริ หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้ข้อมูลในรายการสุขภาพดีกับสมุนไพรไทยของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่า ทางมหาวิทยาลัยได้ทำการวิจัยเพื่อศึกษาว่ากระชายดำจะมีผลต่อสมรรถภาพทางกายโดยเฉพาะระบบไหลเวียนเลือดในนักกีฬา เหมือนกับประสิทธิภาพในเรื่องสมรรถภาพทางเพศหรือไม่ โดยการศึกษาเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2558 ผลการวิจัยพบว่า นักกีฬาเมื่อรับประทานสารสกัดจากกระชายดำ 360 มก. ประมาณ 12 สัปดาห์ จะช่วยให้เหนื่อยช้าลงได้

ในด้านการเสริมสร้างความแข็งแรงแก่สุขภาพ มีข้อมูลพบว่าการออกกำลังกายช่วยเพิ่มความแข็งแรงแก่สุขภาพร่างกาย แต่ในขณะเดียวกันก็สร้างความอ่อนล้าหลังออกกำลังกายได้ กระชายดำเป็น 1 ในสมุนไพรที่ถูกนำมาใช้ด้วยความเชื่อว่าอาจเสริมสร้างความแข็งแรงและป้องกันอาการอ่อนเพลียได้ จึงมีงานค้นคว้าหนึ่งที่พิสูจน์ประสิทธิภาพของกระชายดำ โดยให้นักกีฬาฟุตบอล 60 ราย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มทดลอง กลุ่มแรกให้บริโภคสารสกัดจากกระชายดำ 180  มิลลิกรัมทุกวัน ในขณะที่อีกกลุ่มไม่ได้บริโภคสารสกัดจากการะชายดำ แล้วทดสอบสมรรถภาพร่างกายทุกเดือน หลังจากผ่านไป 3 เดือน พบว่าผู้ที่บริโภคสารสกัดจากกระชายดำมีกล้ามเนื้อแขนและมือที่แข็งแรงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

แนวทางการนำกระชายดำมาใช้เพื่อสุขภาพ

-สมัยโบราณจะนำเหง้าของกระชายดำมาล้างให้สะอาด จากนั้นผึ่งแดดจนกลายเป็นเหง้าแห้ง แล้วนำมาบดเป็นผง จากนั้นจึงเทน้ำผึ้งใส่เล็กน้อย แล้วปั้นเป็นเม็ดลูกกลอน นำมารับประทานเพื่อบำรุงกำลัง บำรุงกำหนัด และเป็นยาอายุวัฒนะ

-การใช้กระชายดำแบบพื้นบ้าน จะนำเหง้ากระชายดำมาดองเหล้า (ในอัตราส่วน 1 กิโลกรัม : เหล้าขาว 3 ขวด : น้ำผึ้ง 1 ขวด) ดองทิ้งไว้ประมาณ 9-15 วัน แล้วนำมาใช้ดื่มวันละ 1-2 เป๊ก หรือผสมกับสมุนไพรอื่นๆ ใช้เป็นยาอายุวัฒนะ บำรุงกำลัง แก้ปวดเมื่อย

-นำเหง้ากระชายแห้งบดเป็นผง แล้วกวาดคอเด็กที่เป็นเม็ดขึ้นในช่องปากและลำคอ และช่วยแก้โรคในปาก เช่น ปากเป็นแผล, ปากเปื่อยในผู้ใหญ่

-นำเหง้ากระชายมาปอกเปลือกให้เหลือแต่เนื้อใน จากนั้นนำมาปิ้งไฟให้พอสุกแล้วแช่ในน้ำสุรา โบราณเรียก “เหล้าโรง” หรือ “เหล้า 40 ดีกรี” 1 คืน จากนั้นหมกในข้าวเปลือกไว้ 3 คืน นำเหง้ามาบีบเอาน้ำหยอดใส่ตา แก้โรคตาฝ้าฟาง ตามัว

-นำเหง้ากระชายมาสับเป็นแว่น ตำ หรือปั่นให้ละเอียด นำมากรองหรือคั้นเอาแต่น้ำ ดื่มเป็นน้ำกระชาย กรณีมีอาการท้องอืดท้องอืดท้องเฟ้อ จะช่วยบรรเทาอาการปวดมวนท้อง ท้องอืดท้องเฟ้อได้

-นำเหง้ากระชายย่างไฟให้สุก ตำให้ละเอียดผสมน้ำปูนใส คนให้เข้ากันแล้วคั้นเอาแต่น้ำดื่มครั้งละ 3-5 ช้อนแกง ใช้ในกรณีท้องเสีย และปวดบิดในลำไส้

บริโภคกระชายดำอย่างปลอดภัย

หากต้องรับประทานยา อาหารเสริม หรือสารสกัดจากกระชายดำ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

1.ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นอย่างละเอียดรอบคอบ โดยปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการบริโภคเสมอ

2.ทำตามคำแนะนำของแพทย์ และใช้ผลิตภัณฑ์อย่างระมัดระวังตามขั้นตอน ปริมาณ และคำเตือนบนฉลาก เพราะการบริโภคอาหารเสริมจากกระชายดำในปริมาณมากหรือนานเกินไป

-ห้ามใช้กระชายดำในเด็กหรือสตรีมีครรภ์ และในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับ

-การรับประทานกระชายดำติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้เหงือกร่น

-ผลข้างเคียงของกระชายดำ การรับประทานในขนาดสูง อาจทำให้เกิดอาการใจสั่นได้ จึงควรรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะ

-ควรระวังการเกิดอันตรกิริยากับยา sildenafil (Viagra) โดยจะส่งผลให้ประสิทธิภาพของยา Viagra ลดลง

3.หมั่นสังเกตผลข้างเคียงที่อาจะเกิดขึ้นหลังบริโภคกระชายดำ เช่น ปวดหัว เวียนหัว คลื่นไส้ ท้องไส้ปั่นป่วน หากเกิดอาการป่วยดังกล่าวแล้วอาการยังคงอยู่หรือรุนแรงขึ้น ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษา

4.หากมีอาการแพ้ เช่น เกิดผื่นคัน ผิวหนังบวมแดง หายใจลำบาก ให้หยุดใช้กระชายดำแล้วรีบขอความช่วยเหลือไปพบแพทย์โดยด่วน

หมายเหตุ : กระชายดำไม่ได้เป็นยาปลุกอารมณ์ทางเพศ แต่ช่วยให้ระยะเวลาการแข็งตัวนานขึ้น โดยผู้ที่ไม่ได้มีปัญหาดังกล่าวก็สามารถรับประทานเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงขึ้นได้ หากสุภาพสตรีทานแล้วจะช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนทางเพศ ช่วยกระตุ้นระบบประสาท ทำให้ร่างกายกระชุ่มกระชวย ช่วยในการนอนหลับ แก้อาการนอนไม่ค่อยหลับในตอนกลางคืน ทำให้นอนหลับดีขึ้น ซึ่งกระชายดำสามารถทานได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย โดยไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆ ยิ่งสำหรับผู้สูงอายุก็พบว่า นิยมใช้กันมานานแล้ว

สรรพคุณเน้นในเรื่อง 

1. เป็นยาอายุวัฒนะ ช่วยบำรุงร่างกาย ให้ร่างกายแข็งแรง
2. บำรุงกำลังลดความเมื่อยล้าจากการทำงาน
3. ช่วยระบบไหลเวียนเลือด
4. บำรุงฮอร์โมนเพศชายเสริมสมรรถภาพเพศชาย (สามารถใช้ในเพศหญิงได้)

สรรพคุณสมุนไพรตามตำราการแพทย์แผนไทย 

กระชายดำเหง้ามีรสเผ็ดร้อนขมหอม ช่วยบำรุงกำลัง แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย แก้ปวดข้อ ช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ เป็นยาอายุวัฒนะบำรุงกามแก้กามตายด้าน

โด่ไม่รู้ล้มทั้งต้น รสจืดขื่น ใช้แก้ไข้ แก้ไข้จับสั่น ขับน้ำเหลืองเสีย แก้บิด แก้ท้องเสีย แก้กระษัย (ความเสื่อมของร่างกาย) บำรุงกำหนัด แก้ปัสสาวะพิการ ขับเหงื่อ ขับระดู

ม้ากระทืบโรง เถา รสเย็นขื่น ช่วยบำรุงกำลัง บำรุงกำหนัด บำรุงโลหิต แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย บำรุงธาตุ แก้ประดงเลือด ที่ทำให้เป็นจุดห้อเลือด เป็นเม็ดตุ่มตามผิวกาย แก้ประดงลม แก้น้ำเหลืองเสีย ช่วยย่อยอาหาร ทำให้อาหารมีรส

ข้อควรระวัง : ห้ามใช้ในเด็ก และผู้ป่วยที่เป็นโรคตับ

อันตกิริยา : กระชายดำมีผลลดระดับของยา sildenafil (Viagra) ในเลือด ส่งผลให้ประสิทธิภาพของยา sildenafil (Viagra) ลดลง

ที่มา 

1. พท.ธีรวัฒน์ สุดขาว รพ.การแพทย์แผนไทย. คืนความหนุ่มสาวด้วยยาอายุวัฒนะ. สืบค้น จากเว็บไซต์ http://www.ttmed.psu.ac.th/blog.php?p=109วนัที่4/11/2563 

2.กระชายดำสรรพคณุสมุนไพรไทยไซส์เล็กท่ีได้ประโยชน์เกินตัว.สืบค้นจากเว็บไซต์ https://www.sanook.com/health/13201/วนัท่ี4/11/2563 

3.สุขภาพดีกับสมุนไพรไทยตอนสารสกัดกระชายดำ… ช่วยบำรุงกาลังให้นักกีฬา. Pobpad.. กระชายดำบำรุงร่ายกายและเพิ่มสมรรถภาพเพศชายได้จริงหรือ?. สืบค้น จากเว็บไซต์ https://www.pobpad.com/กระชายดำ-บำรุงร่ายกาย-แลวัน ที่4/11/2563 

4.ผ้หูญิงควรกินกระชายดำหรือไม่เพราะอะไร.สืบค้นจากเว็บไซต์ https://www.chiangdaonaturefood.com/article/5/ ผู้หญิงควรกินกระชายดำหรือไม่-เพราะอะไรวันที่4/11/2563 

5.กระชายดำช่วยอะไรอันตรายไหม? ข้อมูลสรรพคุณข้อควรระวัง. สืบค้น จากเว็บไซต์ https://hd.co.th/krachai-dam วันที่ 4/11/2563 

6.ยาทาพระเส้นตารับโอสถพระนารายณ์. สืบค้นจากเว็บไซต์ https://www.facebook.com/abhaiherb/posts/2994203833978003วันที่4/11/2563 

7.การศึกษาเรื่องกระชายดำกับสมรรถภาพทางร่างกายในผู้สูงอายุ.สืบค้นจากเว็บไซต์ https://amprohealth.com/herb/black-galingale/วันที่4/11/2563

Back To Top
error: Content is protected !!