skip to Main Content
Khaolaor ยาสมุนไพร อาหารเสริมจากธรรมชาติ สมุนไพรบริสุทธิ์ ผลิตด้วยเทคโนโลยีระดับโลก พัฒนาโดย ขาวละออ

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

แม้ผู้ก่อตั้ง “นายวราพงษ์ พงษ์บริบูรณ์” หรือ ลุงขาวไขอาชีพ ได้เสียชีวิตเมื่อปี 2551 ในโอกาสครบรอบ 5 ปี การจากไปของลุงขาวไขอาชีพ กายจากไปแต่หัวใจของการกระทำดียังคงอยู่ ซึ่งมูลนิธิ และครอบครัว จึงจัดงาน ลุงขาวไขอาชีพ รำลึก “5 ปีที่จากไป 45 ปี ที่สอนมา” เพื่อระลึกถึงคุณความดี และเพื่อยกย่อง เชิดชูคนดี ให้เป็นแบบอย่างแก่สังคมไทย ให้เป็นแรงบันดาลใจแก่อนุชนรุ่นหลัง ในการดำเนินชีวิตผูกพันกับสังคม ไม่ดำเนินชีวิตด้วยการหาแต่ประโยชน์เข้าตัวเท่านั้น และเปิดเผยถึงชีวิตของ “ลุงขาวไขอาชีพ” ในแง่มุมอื่น ที่สังคมไม่ทราบมาก่อน เช่นการเป็นยุวชนทหาร หรือการเป็นนักคิด นักปฏิบัติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย รวมถึงแนวความคิดที่ล้ำหน้า และแสดงสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่ “ลุงขาว” ได้ประดิษฐ์ขึ้นมา

Back To Top
error: Content is protected !!