skip to Main Content
Khaolaor ยาสมุนไพร อาหารเสริมจากธรรมชาติ สมุนไพรบริสุทธิ์ ผลิตด้วยเทคโนโลยีระดับโลก พัฒนาโดย ขาวละออ

ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย ให้มีคุณภาพสูง
เพื่อรับใช้ระบบสาธารณสุขของไทยอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา “ขาวละออเภสัช” ผู้นำด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย มีการปรับตัวอยู่ในหลาย ๆ ด้าน เพื่อไม่ให้ล้าสมัยไปตามยุค และรองรับยุคการค้าเสรีซึ่งนับวันมาตรฐานจะยิ่งเข้มข้นขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ที่ดี ปลอดภัย และมีคุณภาพสูง จะส่งคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภคเป็นสำคัญ จึงเริ่มพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน มีความทันสมัย ใช้บุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

ผลจากการพัมนากระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ทำให้ตลอด 12 ปี ที่ผ่านมา “ขาวละออเภสัช” ได้รับมาตรฐานในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น มาตรฐาน GMP ยาจากสมุไพร (Asean Guideline) กระบวนการคุณภาพ ISO 9001:2008 แบบทั่วทั้งองค์กร มาตรฐาน GMP ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Codex) มาตรฐาน HACCP การวิเคราะห์จุดวิกฤตที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึงมาตรฐาน HALAL กรรมวิธีการผลิตที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม

ชื่อเสียงในการเป็นผู้บุกเบิกสมุนไพรไทยในยุคสมันต่าง ๆ หลายชนิด อาทิ ยาถ่ายพยาธิขาวละออ ยาถ่ายพยาธิชนิดเเรกที่สามารถขับพยาธิออกได้หมด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 จนมีการบันทึกไว้ในหนังสือชีวิตในวังเล่มที่หนึ่งของ หม่อมหลวงเนื่อง นิลรัตน์ หรือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเทียมให้มีสารอัลลิซินสูงติดอันดับโลก การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาจากวาวเครือขาวได้เป็นรายแรกในยุคใหม่ เหล่านี้ ทำให้ขาวละออเภสัชยังคงมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างจริงจัง

โดยเฉพาะการริเริ่มสมุนไพรสกัดในปี 2538 เป็นต้นมา จนปัจจุบันมีเครื่องสกัดหลายรูปแบบ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง อาทิ กระเทียมสกัด อิมมิวนีท้อป ให้สารอัลลิซิน สูง 10,000 ppm

การคิดค้นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทย ผสานองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้สินค้าที่เป็นที่ยอมรับเทียบเท่ามาตรฐานสากล ทำให้ตลอดที่ผ่านมา

“ขาวละออเภสัช” ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น GTZ Germany, CBI Netherlands, PRODEC Finland, KOICA Korea, คณะเภสัชศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เป็นต้น

พร้อมไปกับเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ “ขาวละออเภสัช” ยังเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมกับสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยได้ริเริ่มและดำเนินกิจกรรม “ลุงขาวไขอาชีพ” เพื่อสอนอาชีพอย่างง่าย ๆ ให้แก่ประชาชนที่ยากจนฟรี ด้วยเหล่าวิทยากรอาสาสมัคร ที่ทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 จนถึง ปัจจุบัน

ผลพลอยได้ที่ตามมา คือ การได้รับความเชื่อถือและการนอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านรางวัลการันตีผลงาน ไม่ว่าจะเป็น “Asean Hitech Award 1988” จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย “Packaging Design Award” รางวัลชมเชยการออกเเบบผลิตภัณฑ์จากกรมส่งเสริมการส่งออก “Quality Thai Herb” คุณภาพสมุนไพรไทย จากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ “Thailand Brand” สัญลักษณ์ตราสินค้าไทย จากกรมส่งเสริมการส่งออก

กระทั่งล่าสุดกับ “FDA Quality Award 2009” หรือรางวัล อย. ควอลิตี้ อะวอร์ดประจำปี 2552 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศไทยที่จัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อมอบให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ มีการประกอบการที่ดี มีจริยธรรม ดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้คำขวัญที่ว่า “คุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสังคม” โดย “ขาวละออเภสัช” เป็นผู้ผลิตในสายยาสมุนไพรรายเเรกและรายเดียวที่ได้รับรางวัลนี้

บทพิสูจน์ความเป็นผู้นำด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ที่อยู่คู่สังคมไทยมาหลายทศวรรษ

 

Back To Top
error: Content is protected !!