ขาวละออเภสัช สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ผู้ผลิตและส่งออกยาจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ เครื่องดื่มจากธรรมชาติ สารสกัดจากสมุนไพร
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ที่อยู่คู่คนไทยกว่า 90 ปี
image
บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด เป็นผู้นำด้านการผลิตสมุนไพรไทย และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่มาตรฐานระดับโลก
โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้บริโภคป็นสำคัญ เพื่อดูแลสุขภาพคนไทย และมุ่งหวังให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากประสบการณ์อันยาวนานกว่า 90 ปี สถานที่ผลิตผ่านการตรวจ GMP PIC/S, รางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2009, 2011, 2015, 2017, 2018, 2019,
เครื่องหมาย THAILAND TRUST MARK และรางวัลเหรียญทองในงานแสดงสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ จากเจนีวา ปี 2020
จึงทำให้ "ขาวละออเภสัช" เป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทย และได้รับการยอมรับในระดับสากล

ทีมแพทย์และเภสัชกร
image
พญ.เพชรไพลิน พงษ์บริบูรณ์
แพทย์แผนปัจจุบันเฉพาะทาง ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีน
image
ภก.ชัชวาร พงษ์บริบูรณ์
เภสัชกรแผนปัจจุบัน
image
พท.ภ.ธัญลักษณ์ พงษ์บริบูรณ์
เภสัชกรแผนไทย
image
พท.ภ.พจนารถ พงษ์บริบูรณ์
เภสัชกรแผนไทย
image
พท.ว.วิชาญ ลภาไพโรจน์
แพทย์แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทย
เวชกรรมไทย นวดไทย
หลักการเลือกใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
image
เลือกใช้ให้ถูกต้อง ถูกโรค และถูกคน
image
 สมุนไพรเน้นปรับสมดุลร่างกาย และรักษาแบบองค์รวม
image
 ผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน
image
เพื่อความปลอดภัย ควรศึกษาหาข้อมูล ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและแจ้งแพทย์ที่ดูแลให้ทราบว่าทานอะไรบ้าง
ข่าวสารขาวละออ

ขาวละออเดินหน้าลงนามข้อตกลง ร่วมพัฒนาสมุนไพรไทยด้วยนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับสมุนไพรไทยสู่ระดับโลก ด้วยการค้นคว้าวิจัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คว้ารางวัล 1 แสนบาท โดย รับมอบรางวัลจาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลสวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ จัดโดย กรมการแพทย์แผนไทยฯ กระทรวงสาธารณสุข โดย ขาวละออ คว้ารางวัลเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันอย่างเต็มภาคภูมิ

ขาวละออได้คว้ารางวัลใหญ่ทั้งในประเทศ และระดับนานาชาติ ขาวละออได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้อวอร์ดครั้งแรกเมื่อปี 2009


หมวดหมู่สินค้า
ยาสมุนไพร
ยาสามัญประจำบ้าน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เครื่องดื่ม
เครื่องสำอาง

บทความสมุนไพร