ขาวละออเภสัช สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ผู้ผลิตและส่งออกยาจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ เครื่องดื่มจากธรรมชาติ สารสกัดจากสมุนไพร
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ที่อยู่คู่คนไทยกว่า 90 ปี
image
บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด เป็นผู้นำด้านการผลิตสมุนไพรไทย และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่มาตรฐานระดับโลก
โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้บริโภคป็นสำคัญ เพื่อดูแลสุขภาพคนไทย และมุ่งหวังให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากประสบการณ์อันยาวนานกว่า 90 ปี สถานที่ผลิตผ่านการตรวจ GMP PIC/s, รางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2009, 2011, 2015, 2017, 2018, 2019,
เครื่องหมาย THAILAND TRUST MARK และรางวัลเหรียญทองในงานแสดงสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ จากเจนีวา ปี 2020
จึงทำให้ "ขาวละออเภสัช" เป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทย และได้รับการยอมรับในระดับสากล

ทีมแพทย์และเภสัชกร
image
พญ.เพชรไพลิน พงษ์บริบูรณ์
แพทย์แผนปัจจุบันเฉพาะทาง ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
และผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีน
image
ภก.ชัชวาร พงษ์บริบูรณ์
เภสัชกรแผนปัจจุบัน
image
พท.ภ.ธัญลักษณ์ พงษ์บริบูรณ์
เภสัชกรแผนไทย
image
พท.ภ.พจนารถ พงษ์บริบูรณ์
เภสัชกรแผนไทย
image
พท.ว.วิชาญ ลภาไพโรจน์
แพทย์แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทย
เวชกรรมไทย นวดไทย
หลักการเลือกใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
image
เลือกใช้ให้ถูกต้อง ถูกโรค และถูกคน
image
 สมุนไพรเน้นปรับสมดุลร่างกาย และรักษาแบบองค์รวม
image
 ผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน
image
เพื่อความปลอดภัย ควรศึกษาหาข้อมูล ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและแจ้งแพทย์ที่ดูแลให้ทราบว่าทานอะไรบ้าง
ข่าวสารขาวละออ

ขาวละออ ได้รับรางวัลชนะเลิศธรรมาภิบาลดีเด่น ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม ธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 9 มีนาคม 2565

ตามที่มีลูกค้าหลายท่านสอบถามเรื่องผลิตภัณฑ์ยาฟ้าทะลายโจรสกัด ขนาดบรรจุ 45 แคปซูล ฉลากที่มีข้อความของกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งทางบริษัทได้ตอบว่าเราไม่ได้มีจำหน่ายโดยทั่วไป แม้ลูกค้าจะไปหาซื้อได้จากที่ใดหรือจาก LAZADA, SHOPEE ก็ตาม บริษัท ขอชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ยาฟ้าทะลายโจรสกัด ขนาดบรรจุ 45 แคปซูล ที่มีฉลากเขียนวิธีรับประทานสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 นั้น ผลิตตั้งแต่ปี 2564 โดยมีจุดมุ่งหมายจำหน่ายให้มูลนิธิและหน่วยงานที่นำไปบริจาคให้กับชุมชนและโรงพยาบาลสนามเพื่อใช้กับผู้ป่วยเท่านั้น


หมวดหมู่สินค้า
ยาสมุนไพร
ยาสามัญประจำบ้าน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เครื่องดื่ม
เครื่องสำอาง

บทความสมุนไพร