เกี่ยวกับขาวละออ
"ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร"
image
ขาวละออเภสัช
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร


ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2472 ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 เป็นปีที่ขาวละออเภสัชได้ดำเนินกิจการมาแล้ว 90 ปี และปีที่กิจกรรม"ลุงขาวไขอาชีพ" 

ซึ่งคุณวราพงษ์ พงษ์บริบูรณ์ (หรือลุงขาวไขอาชีพที่รู้จักกัน) ผู้บริหารขาวละออเภสัชได้ริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2512 เพื่อสอนอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ดำเนินการมาครบรอบ 50 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2562 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในยุคแรกๆ ได้แก่ ยาถ่ายพยาธิขาวละออมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วประเทศ

ซึ่งได้มีบันทึกในหนังสือชีวิตในวังของ มล. เนื่อง นิลรัตน์ เล่มที่ 1 และ ยากวาดสมานลิ้นขาวละออสำหรับดูแลสุขภาพในช่องปากได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิด และใช้รักษาแผลในปากผู้ใหญ่ได้ดีก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ที่ได้รับความนิยม อย่างกว้างขวางทั่วประเทศเช่นกัน

พันธกิจ

ตลอดระยะเวลา 90 ปี ขาวละออเภสัช จำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรม บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค และสิ่งสำคัญคือ ไม่ผลิตยาหรืออาหารเสริมที่ผิดกฎหมาย พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคุณภาพเหนือราคาผสานกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน

ผู้บริหารขาวละออตั้งแต่ก่อตั้ง-ปัจจุบัน
image
บภ. บว. หลง ขาวละออ
image
คุณสำลี ขาวละออ
image
คุณวราพงษ์ พงษ์บริบูรณ์
image
ภบ. บุญเรือน พงษ์บริบูรณ์
image
คุณศรีลำปาง สวาทยานนท์
image
คุณธีรชาติ พงษ์บริบูรณ์
image
ดร. วัชรพงษ์ พงษ์บริบูรณ์
image
ภก. ซัชวาร พงษ์บริบูรณ์
image
พญ. เพชรไพลิน พงษ์บริบูรณ์
บุคลากร ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

ขาวละออภสัช มีบุคลากรทางการแพทย์ทั้งแผ่นทยและแผนปัจจุบันที่เชี่ยวชาญ เฉพะด้านหลากหลายสาขาวิชาการแพทย์ อีกทั้งเปรี่ยมด้วยประสบการณ์ ในด้านการคัดสรรวัตถุดิบสมุนไพรและพร้อมให้ความรู้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เหมาะสมกับสุขภาพของผู้บริโภค
 
นวัตกรรม
image
ด้านการวิจัยพัฒนาภายในองค์กร
ขาวละออเภสัช มุ่งเน้นพัฒนาองกรค์ โดยนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อให้เกิดประสิทธิผล และคงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
image
ด้านการผลิต
ขาวละออเภสัช นำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ เข้ามามีบทบาทส่งเสริมสายงานการผลิต เพื่อความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
image
ด้านเทคโนโลยี
ขาวละออเภสัช นำนวัตกรรมด้านดิจิทัลแพลตฟอร์ม เข้ามามีบทบาทส่งเสริมกลยุทธ์ทางการตลาด และ การทำงานภายในองค์กร เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เท่าทันยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
ความร่วมมือระหว่างกัน
image
การวิจัยพัฒนาร่วมกับนักวิจัยนอกองค์กร
ขาวละออเกสัช ได้รับความร่วมมือจากนักวิจัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานและคุณภาพระดับสากล
image
การสนับสนุนเกษตรกรไทย
ขาวละออเภสัช ใช้วัตถุดิบสมุนไพรไทยและต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่สากล การสนับสนุนแหล่งเพาะปลูกที่มีความใส่ใจดูแลผลผลิตอย่างมีระบบ รวมถึงฟาร์มที่มีผลผลิตระดับเกษตรอินทรีย์เป็น CONTRACT FARM เป็นการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านวัตถุดิบสมุนไพรไทยให้มีรายได้ที่มั่นคง และมีกำลังใจที่จะดำเนินวิถีเกษตรกรด้านสมุนไพรไทยสืบต่อไปแด่เกษตรกรรุ่นลูกหลาน
image

 

การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านวิชาการ

ขาวละออเภสัช ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาสมุนไพรไทยผสานกับกระบวนการผลิต และควบคุมคุณภาพด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการวิจัยและนวัตกรรม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกทั้งมีการจัดฝึกอบรมภายใน รวมถึงการส่งตัวแทน บุคลากรไปอบรมเพิ่มทักษะความรู้ใหม่ๆ นอกองค์กร แล้วนำมาสรุปเป็นความรู้โดยสังเขป เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจอย่างเท่าเทียม และทำงานร่วมกันเป็นทีม อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

มาตรฐานที่ได้รับ
 
นอกจากรางวัลคุณภาพสมุนไพรไทย ขาวละออยังได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้อวอร์ด 6 สมัย และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 3 ปีช้อน และ THAILAND TRUST MARK ที่ขาวละออเภสัชได้รับติดต่อกันมาหลายปีแล้ว เรายังได้รับตราสัญลักษณ์จากองค์การสากล ระดับนานาชาติหลายหน่วยงาน ที่แสดงถึงความใส่ใจในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของเรา
 
ผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่ายของขาวละออเภสัชมุ่งมั่นที่จะผลิตวิจัย และนำเสนอผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างไม่หยุดยั้งและมุ่งมั่นนำองค์กรสู่ 100 ปีพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสังคมต่อไป
 
image
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้