skip to Main Content
Khaolaor ยาสมุนไพร อาหารเสริมจากธรรมชาติ สมุนไพรบริสุทธิ์ ผลิตด้วยเทคโนโลยีระดับโลก พัฒนาโดย ขาวละออ

KHAOLAOR

“ขาวละออ ห้องปฏิบัติการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่มาตรฐานโลก”

สมุนไพรไทยคุณภาพ … เพื่อโลกมาตรฐาน

นานกว่า 70 ปีของคนไทย ชีวิตการพัฒนาคุณภาพสูง, Khaolaor ทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยอย่างต่อเนื่อง

ด้วยวิสัยทัศน์กว้างของผู้บริหารของกิจการ, Khaolaor ได้รับความสำเร็จในการกระจายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต (E-Commerce) ในปี 1998 ได้รับรางวัล Khaolaor Hi – เทคเอเชีย 1998 จากประเทศไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและยังได้รับเลือกโดย GTZ ของเยอรมันจะมีผู้เชี่ยวชาญของมันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่มาตรฐานโลก

Back To Top
error: Content is protected !!