Khaolaor ขาวละออ บิโลบา ใบแป๊ะก๊วยสกัดชนิดเม็ด 30 เม็ด/ขวด

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

Khaolaor ขาวละออ บิโลบา ใบแป๊ะก๊วยสกัดชนิดเม็ด 30 เม็ด/ขวด

เลขทะเบียน อย. : 11-1-08831-1-0037

ขนาดบรรจุ : 30 เม็ด/ขวด

ส่วนประกอบที่สำคัญใน 1 เม็ด ประกอบด้วย :
  • สารสกัดจากใบเเป๊ะก๊วย 40 มก.
  • มีสารจิงโกฟลาโวงกลัยโคไซด์ 9.60 มก.

ขนาดรับประทาน : ครั้งละ 1 เม็ด พร้อมอาหาร

ควรกินอาหารหลากหลาย ครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

คำเตือน
  1. เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน
  2. อาจมีผลทำให้เลือดแข็งตัวช้า ​​​​​
  3. ไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
  4. อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค