Khaolaor ขาวละออ พลูคาวสกัด ผสมเบต้ากลูแคนและวิตามินซี 60 เม็ด/กล่อง

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

Khaolaor ขาวละออ พลูคาวสกัด ผสมเบต้ากลูแคนและวิตามินซี 60 เม็ด/กล่องด

เลขทะเบียน อย.  : 11-1-08831-1-0096

ขนาดบรรจุ : 60 เม็ด/กล่อง

ใน 1 เม็ดประกอบด้วย
  • พลูคาวสกัด 300 mg.
  • เบต้ากลูแคน จากยีสต์ 50 mg.
  • วิตามินซี 30 mg.

ขนาดรับประทาน : ครั้งละ 1 เม็ด ก่อนอาหาร เช้าและเย็น

ควรกินอาหารหลากหลาย ครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

คำเตือน
  1. เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน
  2. อาจมีผลทำให้เลือดแข็งตัวช้า ​​​​​
  3. ไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
  4. อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค