Khaolaor ขาวละออ อบเชยชนิดแคปซูล 100 แคปซูล/กล่อง

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

Khaolaor ขาวละออ อบเชยชนิดแคปซูล 100 แคปซูล/กล่อง

เลขทะเบียน อย. 11-1-08831-1-0055

ขนาดบรรจุ : 100 แคปซูล/กล่อง

ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย อบเชยเทศ 450 มก.

ขนาดรับประทาน : ครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร

ควรกินอาหารหลากหลาย ครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

คำเตือน
  1. เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน
  2. อาจมีผลทำให้เลือดแข็งตัวช้า ​​​​​
  3. ไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
  4. อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค