Khaolaor ขาวละออ โมรินกา ใบมะรุมชนิดแคปซูล 200 แคปซูล/กล่อง

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

Khaolaor ขาวละออ โมรินกา ใบมะรุมชนิดแคปซูล 200 แคปซูล/กล่อง

เลขทะเบียน อย 11-1-08831-1-0063

ขนาดบรรจุ : 200 แคปซูล/กล่อง

ในแต่ละแคปซูล ประกอบด้วย ใบมะรุม 450 มก.

ขนาดรับประทาน : ครั้งละ 1-2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง เช้าและก่อนนอน

ควรกินอาหารหลากหลาย ครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

คำเตือน
  1. ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค
  2. อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
  3. เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน