ขาวละออ วีทกราส ต้นอ่อนข้าวสาลี 60 แคปซูล/ขวด

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

ขาวละออ วีทกราส ต้นอ่อนข้าวสาลี 60 แคปซูล/ขวด

เลขทะเบียน อย. : 11-1-08831-1-0086

ขนาดบรรจุ : 60 แคปซูล/ขวด

ใน 1 แคปซูล ประกอบไปด้วย :  ต้นอ่อนข้าวสาลี 300 มก.

ขนาดรับประทาน : รับประทานวันละ 2-4 แคปซูล หลังอาหาร

ควรกินอาหารหลากหลาย ครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

คำเตือน
  1. เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน
  2. ไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
  3. อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค