ขาวละออ เค-เซนล่า ใบบัวบกสกัด 60 เม็ด/กล่อง

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

ขาวละออ เค-เซนล่า ใบบัวบกสกัด 60 เม็ด/กล่อง

เลขทะเบียน อย. : 11-1-08831-1-0098

ขนาดบรรจุ : 60 เม็ด/กล่อง

ส่วนประกอบที่สำคัญ ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย สารสกัดใบบัวบก 200 มก.

ขนาดรับประทาน : ครั้งละ 1 เม็ด หลังอาหาร เช้าและเย็น

ควรกินอาหารหลากหลาย ครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

คำเตือน
  1. เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน
  2. ไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
  3. อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค