Khaolaor ขาวละออ ยากวาดสมานลิ้น 36 ซอง/กล่อง (ซองละ 2,000 มก.)

คุณสมบัติสินค้า:

Share

หมวดหมู่ : ยาสมุนไพร

Share

Khaolaor ขาวละออ ยากวาดสมานลิ้น 36 ซอง/กล่อง (ซองละ 2,000 มก.)

ทะเบียนยาเลขที่ : G 314/28

ขนาดบรรจุ : 36 ซอง/กล่อง (ซองละ 2,000 มก.)

ส่วนประกอบสำคัญ : ในปริมาณยา 650 กรัม ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ ดังนี้
  • หญ้ายองไฟ 150 กรัม
  • ลูกเบญกานี 150 กรัม
  • อื้งเน้ย 25 กรัม
  • เปาะหอม 110 กรัม
  • ชะเอมเทศ 25 กรัม
  • ตัวยาอื่นๆ

สรรพคุณ :   เป็นยาสมานแผล ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ แก้ ทราง หละ ละอองขึ้นที่ลิ้นที่เพดานและกระพุ้งแก้มสีขาวเหมือนสำลีจับเป็นฝ้าเรียกว่า ละออง ทำให้เด็กเจ็บปาก มีอาการน้ำลายเหนียว ริมฝีปากแดง ผู้ใหญ่ใช้ทาที่แผลในปากหรือป้ายลิ้น ป้ายปากบริเวณที่เป็นแผล แก้ปากเป็นแผล ลิ้นแตก ลิ้นเป็นขุม

วิธีใช้ :   ผสมกับน้ำสุกเล็กน้อย ใช้กวาดหรือป้ายลิ้นครั้งละ ขนาดพอสมควร เช้า-เย็น หากลิ้นขาวมากให้ผสมน้ำมะนาวเจือปนลงไป ทาวันละ 2-3 ครั้ง