ขาวละออ รางจืดชนิดเม็ด 100 เม็ด/ขวด

คุณสมบัติสินค้า:

Share

หมวดหมู่ : ยาแผนโบราณ

Share

ขาวละออ รางจืดชนิดเม็ด 100 เม็ด/ขวด

ทะเบียนยาเลขที่ : G 274/42

ขนาดบรรจุ : 100 เม็ด

ส่วนประกอบที่สำคัญ ในเนื้อยา 500 มก. ประกอบด้วย
รางจืด 115 มก.และตัวยาอื่นๆ

สรรพคุณ : แก้ไข้

ขนาดรับประทาน  :  ครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 2-3 ครั้ง