ขาวละออ สหัศธาราชนิดแคปซูล 60 แคปซูล/ขวด

คุณสมบัติสินค้า:

Share

หมวดหมู่ : ยาแผนโบราณ

Share

ขาวละออ สหัศธาราชนิดแคปซูล 60 แคปซูล/ขวด

ทะเบียนยาเลขที่ : G 403/60

ขนาดบรรจุ : 60 แคปซูล

ส่วนประกอบ :  ในแต่ละแคปซูลบรรจุผงยาหนัก 500 มิลิกรัม ประกอบด้วย

  •  พริกไทยล่อน
  • รากเจตมูลเพลิงแดง
  • ดอกดีปลี
  • หัศคุณเทศ
  • เนื้อสมอไทย
  • ตัวยาอื่นๆ


ขนาดรับประทาน :  ครั้งละ2-3แคปซูล วันละ3ครั้ง ก่อนอาหาร