ขาวละออ ยาเม็ดลูกใต้ใบ 100 เม็ด/ขวด

คุณสมบัติสินค้า:

Share

หมวดหมู่ : ยาแผนโบราณ

Share

ขาวละออ ยาเม็ดลูกใต้ใบ 100 เม็ด/ขวด

ทะเบียนยาเลขที่ : G 357/42

ขนาดบรรจุ : 100 เม็ด/ขวด

ส่วนประกอบที่สำคัญ ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย : ลูกใต้ใบ 150 มก. และตัวยาอื่นๆ

สรรพคุณ : แก้ไข้ เจริญอาหาร

ขนาดรับประทาน : ครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 2-3 ครั้ง ก่อนอาหาร