มูลนิธิ "ลุงขาวไขอาชีพ" สอนอาชีพฟรี
เพื่อเป็นประโยชน์และที่พึ่งให้แก่ประชาชน มีหลากหลายหลักสูตรอาชีพที่เปิดสอน ให้ได้เลือกเรียนตามความต้องการ
image
จุดเริ่มต้นของลุงขาวไขอาชีพ
การสอนอาชีพ : สอนอาชีพตามหมู่บ้านต่างๆ

   จุดเริ่มต้นของการสร้างอาชีพให้กับคนไทย เริ่มต้นจากลุงขาวเดินทางไปโฆษณาขายยาทั่วประเทศ ระหว่างเดินทาง ได้เห็นความยากลำบากของชาวบ้าน มีทั้งคนว่างงาน คนด้อยโอกาส และคนที่อยากจะสร้างอาชีพให้ตัวเอง แต่ไม่ได้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงไม่สามารถต่อยอดพัฒนาและสร้างอาชีพตามที่ต้องการได้ ลุงขาวจึงได้รวบรวมความรู้ด้านวิชาชีพที่สั่งสมมาทั้งหมด จากการเดินทางจากถิ่นหนึ่งไปสอนให้ชาวบ้านอีกถิ่นหนึ่งโดยไม่คิดเงิน เพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้ มีอาชีพที่เลี้ยงปากท้องของตัวเองและช่วยสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชนนั้นๆ

    โดยอาชีพที่ลุงขาวนำไปสอน ก็เป็นอาชีพง่ายๆ เช่น ทำโอ่งเก็บน้ำฝน หน้าแล้งจะได้มีน้ำใช้ หรือจะเป็นการทำลูกอม ให้เด็กๆ ในหมู่บ้านมีขนมกิน ทำขนมเค้ก และซ่อมจักรยาน เป็นต้น 

   รูปแบบของการสอนอาชีพจะเป็นลักษณะของการชักชวนให้เด็กๆ มาเรียนรู้ สนุกๆ แบบเล่นด้วยเรียนด้วย ส่วนของกลุ่มผู้ใหญ่ก็จะเป็นการสอนแบบแนะนำโดยใช้คำพูดหรือสำนวนสนุกสนานชวนให้ติดตามและสนใจ

   สำหรับเด็กๆ และชาวบ้าน ลุงขาวจะเปรียบเสมือนแหล่งความรู้เคลื่อนที่ เป็นเสมือนญาติผู้ใหญ่ที่คอยสอน แนะนำ ถ่ายทอดความรู้เรื่องต่างๆ ให้ชาวบ้าน
และเด็กๆ ด้วยวิธีการง่ายๆ พูดคุยเป็นกันเอง จนไปที่ไหนใครๆ ก็จะเรียกเขาว่า"ลุงขาวละออ" เพราะเป็นผู้ที่มาในนามห้างขาวละออเภส้ช จนท้ายที่สุด ใครต่อใครก็มักเรียนจนติดปากแบบสั้นๆ ว่า "ลุงขาว"

ไขอาชีพผ่านสื่อ : รายการลุงขาวไขอาชีพ

   ในปี พ.ศ. 2507 ลุงขาวได้รับการชักชวนและสนับสนุนจากไพรัช กสิวัฒน์, อัตถ์ พึ่งประยูร, ภักดี รมยานนท์ และ สรวง อักษรานุเคราะห์ ให้มาจัดรายการวิทยุชื่อว่า "ชีวิตนี้ยังมีหวัง โดย ลุงขาว" ซึ่งภายหลังเปลี่ยนมาเป็น "ลุงขาวไขอาชีพ"

   รูปแบบรายการจะเป็นการไปสัมภาษณ์ผู้ที่ประกอบอาชีพต่างๆ เพื่อนำความรู้จากประสบการณ์จริง มาเผยแพร่ ทั้งในแง่มุมของวิธีการ กระบวนการต่างๆ ในการทำ เคล็ดลับสู่การสร้างรายได้ ตลอดจนถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างถูกวิธีที่มาจากประสบการณ์ตรง ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นตัวอย่างและเป็นกำลังใจให้ผู้ฟังที่ต้องการจะมีอาชีพเป็นของตัวเอง

image
image

   ในปี พ.ศ. 2508 ลุงขาวเริ่มก้าวเข้าสู่สื่อโทรทัศน์ จัดรายการแรกคือ "กระจกเงาเยาวชน" ซึ่งเป็นรายการที่นำเยาวชน ผู้ประพฤติดี มีความสามารถนำมาสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นตัวอย่างแก่เด็ก ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "รายการลุงขาวไขอาชีพ" ซึ่งมีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับรายการทางวิทยุ

รายการ "ลุงขาวไขอาชีพ" ทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์กลายเป็นรายการยอดนิยมที่มีผู้คนทั่วประเทศรู้จักและติดตามมากมาย

"หนึ่งคนเริ่ม หลายคนสานต่อ : มูลนิธิลุงขาวไขอาชีพ"

   ในปี พ.ศ. 2512 จอมพล ประภาส จารุเสถียร ศรัทธาในตัวลุงขาว ให้ คุณเชาวน์วัศ สุดลาภา เลขานุการของท่าน เตรียมสถานที่สันนิบาตเสรีชน อยู่ตรงข้ามโรงเรียนมาแตร์เดอี ให้ลุงขาวเปิดโรงเรียนสอนอาชีพแก่ประชาชน โดยได้ประกาศรับอาสาสมัคร วิทยากร ผู้สอนวิชาชีพต่างๆ มาร่วมกันเป็นอาจารย์ โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน

เปิดสอนอาชีพทุกวันเสาร์-อาทิตย์ มีผู้สนใจมาเรียนครั้งหนึ่ง ราวๆ 300 - 500 คน แรกเริ่มใช้ชื่อว่า "โรงเรียนสัมมาอาชีพวิทยาทาน" จากนั้นเปลี่ยนเป็น "ชมรมสัมมาอาชีพวิทยาทาน" ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ชมรมลุงขาวไขอาชีพ" และ "มูลนิธิลุงขาวไขอาชีพ" ตามลำดับ

   วิชาที่เปิดสอนในช่วงแรกนั้นแม้จะยังไม่มาก แต่มีอยู่หลายสิบวิชา เช่น การประกอบอาหารประเภทต่างๆ ทั้งอาหารไทย อาหารเทศ ของคาว ของหวาน ขนม รวมทั้งป่าท่องโก๋ ซึ่งเป็นวิชาเลื่องชื่อ เพราะวิทยากรผู้สอนนั้นได้ปรับปรุงสูตรจนมีรสชาติโดดเด่น อร่อย ไม่เหมือนใคร

   นอกจากนั้นยังมีสอนอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง ถักไหมพรม ตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ-สตรี ตัดผม เสริมสวย ซ่อมรองเท้า ชุบทอง และอีกหลายวิชาอาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพที่เรียนรู้ได้ง่าย ใช้เวลาไม่มาก

   นับตั้งแต่มีการสอนมา มีคนมาเรียนไม่ต่ำกว่าล้านคน กระทั่งในปี พ.ศ. 2551 ลุงขาวได้เสียชีวิตอย่างสงบ แต่มูลนิธิลุงขาวไขอาชีพยังคงอยู่ โดยคุณบุญเรือน พงษ์บริบูรณ์ ภรรยาของลุงขาวรับเป็นประธานมูลนิธิ

   ในปี w.ศ. 2557 คุณบุญเรือน พงษ์บริบูรณ์ เสียชีวิตลง มูลนิธิยังคงสืบสานเจตนารณ์ของลุงขาวต่อไป โดย คุณวัชรพงษ์ พงษ์บริบูรณ์ ผู้เป็นบุตรชายเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นประธานมูลนิธินับแต่นั้นจนถึงปัจจุบัน

image
ลุงขาวไขอาชีพ
ประวัติลงขาว
ลุงขาวไขอาชีพ ตอน ประวัติลุงขาว

ละครลุงขาวไขอาชีพ
ตอน 1 : รายการฝันที่เป็นจริง-ละครลุงขาวไขอาชีพ

ละครลุงขาวไขอาชีพ
ตอน 2 : รายการฝันที่เป็นจริง-ละครลุงขาวไขอาชีพ ตอน 2
ลุงขาวไขอาชีพ
ตอน 1 : รายการฝันที่เป็นจริง-ลุงขาวไขอาชีพ
ลุงขาวไขอาชีพ
ตอน 2 : รายการฝันที่เป็นจริง-ลุงขาวไขอาชีพ
อาชีพที่เปิดสอน
ปาท่องโก๋
โดนัทจิ๋ว
หน้ากากอนามัย
ต้นไม้มงคล
ลูกประคบสมุนไพร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขาวละออเดินหน้าลงนามข้อตกลง ร่วมพัฒนาสมุนไพรไทยด้วยนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับสมุนไพรไทยสู่ระดับโลก ด้วยการค้นคว้าวิจัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คว้ารางวัล 1 แสนบาท โดย รับมอบรางวัลจาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลสวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ จัดโดย กรมการแพทย์แผนไทยฯ กระทรวงสาธารณสุข โดย ขาวละออ คว้ารางวัลเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันอย่างเต็มภาคภูมิ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้