ขาวละออไม่มีมาตรการขึ้นราคาผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเสริมอาหารทุกชนิดโดยคงขายราคาเดิม

247 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขาวละออไม่มีมาตรการขึ้นราคาผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเสริมอาหารทุกชนิดโดยคงขายราคาเดิม

ประกาศ
เรียนลูกค้าขาวละออทุกท่าน...
เนื่องด้วยสถานการณ์วิกฤตการระบาดไวรัส โคโรน่า 2019 ผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นจำนวนมากเพื่อใช้ดูแลสุขภาพ อาจผลิตสินค้าไม่ทันเพราะวัตถุดิบขาดตลาด


บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด ไม่มีมาตรการขึ้นราคาผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเสริมอาหารทุกชนิดโดยคงขายราคาเดิม


ขอความร่วมมือผู้จำหน่ายทุกท่านโปรดเห็นใจคนป่วยในภาวะวิกฤตอย่าฉวยโอกาสบนความทุกข์ของประชาชนเลย
ประกาศ ณ 17 กรกฎาคม 2564