คณะทีมเภสัชกรจากฮังการี ให้ความสนใจมาขาวละออเพือเยี่ยมชมโรงงาน

146 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คณะทีมเภสัชกรจากฮังการี ให้ความสนใจมาขาวละออเพือเยี่ยมชมโรงงาน

บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัดมีความยินดีอย่างยิ่งที่ชาวเภสัชกรคณะแพทย์จากฮังการี ให้ความสนใจและมาเยี่ยมชมโรงงานขาวละออ เพื่อฟังประวัติโรงงาน และรายละเอียดสินค้า รวมถึงดูกรรมวิธีการผลิตของเราที่ได้คุณภาพมาตรฐาน GMP ทางขาวละออจึงรวบรวมภาพบรรยากาศระหว่างเยี่ยมชมไว้ด้วยความยินดียิ่ง ภาพคณะทีมเภสัชกรจากฮังการี ให้ความสนใจมาขาวละออเพือเยี่ยมชมโรงงาน