ประมวลภาพงานแถลงข่าว

173 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประมวลภาพงานแถลงข่าว

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
แม้ผู้ก่อตั้ง “นายวราพงษ์ พงษ์บริบูรณ์” หรือ ลุงขาวไขอาชีพได้เสียชีวิตเมื่อปี 2551 ในโอกาสครบรอบ 5 ปี การจากไปของลุงขาวไขอาชีพ กายจากไปแต่หัวใจของการกระทำดียังคงอยู่ ซึ่งมูลนิธิ และครอบครัว จึงจัดงาน ลุงขาวไขอาชีพ รำลึก “5 ปีที่จากไป 45 ปี ที่สอนมา”

เพื่อระลึกถึงคุณความดี และเพื่อยกย่อง เชิดชูคนดี ให้เป็นแบบอย่างแก่สังคมไทย ให้เป็นแรงบันดาลใจแก่อนุชนรุ่นหลัง ในการดำเนินชีวิตผูกพันกับสังคม ไม่ดำเนินชีวิตด้วยการหาแต่ประโยชน์เข้าตัวเท่านั้น และเปิดเผยถึงชีวิตของ ลุงขาวไขอาชีพในแง่มุมอื่น ที่สังคมไม่ทราบมาก่อน เช่นการเป็นยุวชนทหาร หรือการเป็นนักคิด นักปฏิบัติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย รวมถึงแนวความคิดที่ล้ำหน้า และแสดงสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่ “ลุงขาว” ได้ประดิษฐ์ขึ้นมา