ประมวลภาพแขกเยี่ยมชมโรงงาน และการรับรางวัลต่างๆ

223 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประมวลภาพแขกเยี่ยมชมโรงงาน และการรับรางวัลต่างๆ

ได้รับมาตรฐาน GMP ยาจากสมุนไพร, GMP ผลิตอาหาร และ ISO 9001:2000 ขอขอบคุณ นพ. วิชัย โชควิวัฒน อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ หจก.ขาวละออเภสัช ได้โอกาสซึ่งได้รับมาตรฐาน GMP ยาจากสมุนไพร, GMP ผลิตอาหาร และ ISO 9001:2000 ไว้ ณ ที่นี้ด้วย