ขาวละออเภสัช กับ รางวัลอย.ควอลิตี้ อวอร์ด 6 สมัย

1307 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขาวละออเภสัช กับ รางวัลอย.ควอลิตี้ อวอร์ด 6 สมัย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมจริยธรรมสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เพื่อส่งเสริมสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณธรรม จริยธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย รวมทั้งเชิดชูและประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบการรายอื่น และมีการมอบรางวัลสถานประกอบการดี จริยธรรมเด่นให้แก่สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน และผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสถานประกอบการ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดังนี้ -มีการผลิต ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อจำหน่ายในประเทศที่ได้คุณภาพ -หากเป็นสถานประกอบการที่ผลิตเพื่อส่งออก ต้องมีการจำหน่ายในประเทศด้วย โดยมีระยะเวลาประกอบการติดต่อกันอย่างน้อย 5 ปี -มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตด้วยดีมาตลอด -มีการนำเอาระบบคุณภาพมาพัฒนา หรือควบคุมการผลิตให้ผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาดอย่างมีคุณภาพ -จะต้องเป็นสถานประกอบการที่ไม่เคยถูกลงโทษ ในเรื่องการผลิต ขาย และโฆษณาย้อนหลังเป็นเวลา 2 ปี นับถึงวันเปิดรับสมัคร หลักเกณฑ์การพิจารณาสถานประกอบการที่เคยได้รับรางวัล สำหรับสถานประกอบการรายใดที่เคยได้รับรางวัลในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน 3 ครั้งติดต่อกัน จะขอสงวนสิทธิ์เว้นช่วยเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี จึงจะมีสิทธิ์สมัครได้ ยกเว้นกรณีที่เป็นอุตสาหกรรมต่างประเภทกัน นอกจากนี้ ยังต้องมีระบบในการตอบสนองต่อผู้บริโภค (Customer Relations) ประกอบการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มีกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เช่น การให้ความรู้ผู้บริโภค การดูแลสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาด้านสังคม คุณธรรม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ขาวละออ คุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสังคม ขาวละออกได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้เป็นรายแรกของบริษัทด้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพทั้งหมดในปี 2552 ทันทีนับตั้งแต่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดให้มีโครงการเกิดขึ้น โดยในสมัยแรกนั้น อย.ไม่ได้มีการเปิดให้ผู้ประกอบการส่งบริษัทของตนเข้าร่วมประกวดแต่อย่างใด แต่ทาง อย.ได้คัดเลือกบริษัทผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ละปฏิบัติตามนโยบายของ อย. ด้วยดีเสมอมานั่นก็คือ มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และใส่ใจต่อสังคมเป็นอย่างดี คุณภาพ : ขาวละออคัดเลือดวัตถุดิบตั้งแต่ต้นทางจากเกษตรกรที่มีคุณภาพ และสามารถทำได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่เข้มงวด ได้สายพันธุ์ต้องตรง ส่วนต่างๆ ของพืชที่นำมาใช้ ต้องใช่และถูกต้องเท่านั้น ปลอดภัย : ด้วยมาตรฐานการผลิตที่ขาวละออเข้าสู่ระบบ GMP เป็นรายแรกๆ ของสมุนไพรในประเทศไทย จนปัจจุบันได้พัฒนามาจนถึง GMP PIC/s ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของ GMP ระดับโลก เทียบเท่ากับโรงงานผลิตยายักษ์ใหญ่จากยุโรปถึงแม้เราจะเป็นผู้ประกอบการไทยก็ตาม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้