ฟ้าทะลายโจรเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับเป็นสมุนไพรไทยมานาน และถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

101 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ฟ้าทะลายโจรเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับเป็นสมุนไพรไทยมานาน และถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

ฟ้าทะลายโจรเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับเป็นสมุนไพรไทยมานาน และถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ (บัญชียาจากสมุนไพร) ในหมวดหมู่ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดิน อาหารและระบบทางเดินหายใจ
.
มีผู้ทําการศึกษาค้นคว้าวิจัยถึงสรรพคุณยา และได้พบสารเคมีในส่วนต่างๆ ของพืชอยู่หลายชนิด รวมทั้งสาร Andrographolide ที่เป็นตัวยาสําคัญที่มีอยู่ในทุกส่วนคือ ใบ ต้น ราก
.
ซึ่งพบว่าฟ้าทะลายโจรรักษาโรคได้หลายโรค อาทิแก้ท้องเสีย บิด แก้กระเพาะอักเสบ ลําไส้อักเสบ แก้อาการไอ เจ็บคอ หรือคออักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ หลอดลม อักเสบ แก้ไข้ทั่วไป เป็นยาขมเจริญอาหาร เป็นต้น
.
ขอบคุณแหล่งข้อมูล...
1.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
2.บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร