งานวิจัยในกระเทียม

167 จำนวนผู้เข้าชม  | 

งานวิจัยในกระเทียม

งานวิจัยในกระเทียม
.
ข้อมูลการวิจัยพรีคลินิกพบว่า กระเทียมสดสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรามีฤทธิ์ในการขับพยาธิ ลดปริมาณไขมันในเลือด ลดความดันโลหิตสูง ต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด
.
ขอบคุณแหล่งข้อมูล...
1.WHO Monographs on selected medicinal plants. Vol. I. Geneva: World Health Organization; 1999.p. 16-32
2.ศูนย์ข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3.วารสารการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563

 

ประโยชน์ทางการแพทย์ของกระเทียม
.
มีการใช้กระเทียมเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อ...
ช่วยบรรเทาภาวะไขมันในเลือดสูง
ป้องกันโรคหลอดเลือดแดงแข็งตัว
ช่วยลดความดันโลหิตในผู้ป่วยที่ความดัน โลหิตสูงเล็กน้อย(mild hypertension)
.
ขอบคุณแหล่งข้อมูล...
1.WHO Monographs on selected medicinal plants. Vol. I. Geneva: World Health Organization; 1999.p. 16-32
2.ศูนย์ข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3.วารสารการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563