สังกะสี(Zinc)คือแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากต่อระบบการทำงานของร่างกาย

7 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สังกะสี(Zinc)คือแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากต่อระบบการทำงานของร่างกาย