6วิธีป้องกันโรคลมแดด

11 จำนวนผู้เข้าชม  | 

6วิธีป้องกันโรคลมแดด

อาการที่ร่างกายไม่สามารถปรับสมดุลความร้อนได้ เราควรสังเกต คือ มีไข้สูงเกิน 41 องศาเซลเซียส ประสาทส่วนกลางทำงานผิดปกติ ทำให้เป็นลม กระสับกระส่าย ความดันเลือดลดลง เหงื่อไม่ออก มาดูวิธีป้องกันดีกว่าค่ะ