Khaolaor ขาวละออ เชียงดาแคปซูล 60 แคปซูล/กล่อง

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

Khaolaor ขาวละออ เชียงดาแคปซูล 60 แคปซูล/กล่อง

เลขทะเบียน อย. : 11-1-08831-5-0006

ขนาดบรรจุ : 60 แคปซูล/กล่อง

ในแต่ละแคปซูลประกอบไปด้วย ผงผักเชียงดา 375.00 มก.

ขนาดรับประทาน : ครั้งละ 2 แคปซูล หลังอาหาร เช้า-เย็น

ควรกินอาหารหลากหลาย ครบ5หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

คำเตือน
  1. เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน
  2. อาจมีผลทำให้เลือดแข็งตัวช้า ​​​​​
  3. ไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
  4. อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค