รางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2564 ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ยาเม็ดเพชรสังฆาต ตราดอกว่าน ของขาวละออ

57 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2564 ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ยาเม็ดเพชรสังฆาต ตราดอกว่าน ของขาวละออ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาเม็ดเพชรสังฆาต ตราดอกว่าน ของขาวละออ ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2564

โดยรางวัลสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ จัดโดย กรมการแพทย์แผนไทยฯ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งขาวละออได้คว้ารางวัลเป็นสมัยที่ 6 แล้ว อย่างต่อเนื่อง

เพราะเราใส่ใจกับทุกกระบวนการการผลิตโดยคำนึงถึงสุขภาพที่ดีขึ้นของผู้บริโภคเป็นหลักจึงทำให้ ยาเม็ดเพชรสังฆาต ตราดอกว่าน ของขาวละออ ได้รับรางวัลสมุนไพรดีเด่นระดับชาติประจำปี 2564 นี้นั่นเองค่ะ


เลือกคุณภาพ เลือกขาวละออ